Klikkaa tästä täyttämätön tulostettava versio auki

Tehokas messuosallistuminen - Tampereen Messujen kehittämä työkalu tuottavampaan messuosallistumiseen

Käy jokainen kohta systemaattisesti läpi suunnitellessasi messuosallistumista. Kun toimenpide on suoritettu, arvioi onnistuminen asteikolla 1-5 tähteä ja valitse sopivin arvosana. Järjestelmä laskee lopuksi kunkin vaiheen arvosanojen keskiarvon.
ENNEN MESSUJA
1. Messut osana yrityksen markkinointisuunnitelmaa
1-5
1.1 Yrityksen myyntitavoitteet ja -suunnitelma
Käydään läpi yrityksen markkinoinnin nykytilanne, tavoitteet ja kehityssuunnitelma.
1-5
1.2 Yrityksen kontakti- ja myyntitavoitteet tuoteryhmittäin
Mitä tulosvastuullisia tuoteryhmiä yrityksellä on? Ketkä ovat asi­akkaita eli toimialat ja tittelit. Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat.
1-5
1.3 Asiakkaiden luokittelu tuoteryhmittäin
Asiakasmäärät, TOP 10, nykyiset asiakkaat ja potentiaaliset asiak­kaat. Miten asiakkaat kutsutaan?
1-5
1.4 Messuille asetetut tavoitteet
Määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.
1-5
1.5 Messut osana kokonaismarkkinointia
Millä muilla keinoilla määritellyt tavoitteet voidaan saavuttaa?
Keskiarvo
2. Messuja edeltävät markkinointitoimenpiteet
1-5
2.1 Kutsut
Kutsut ovat tehokkain keino saada asiakkaita osastolle. Kutsujen lähettäminen nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Asiakkaiden luokitteleminen tuoteryhmittäin.
1-5
2.2 Mainonta
Ilmoitukset ammattilehdissä. Muista messulogo ja kerro vetonau­loista sekä kävijöiden palautteesta Tampereen Messujen asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella.
1-5
2.3 Myyntikäynnit ja jälleenmyyjät
Kutsujen jakaminen myyntikäynneillä ja tapaamisten sopiminen messuille asiakkaiden kanssa.
1-5
2.4 Puhelinmarkkinointi ja tapaamisten sopiminen
Puhelinmarkkinointi on tehokas tapa kertoa messuosallistumisesta ja sopia tapaamisia messuille.
1-5
2.5 Internet ja sähköposti
Yrityksen www-sivuille kannattaa lisätä messujen logo sekä tietoa siitä, mitä messuilla esitellään. Sähköposti on hyvä tapa muistuttaa asiakkaita messuille osallistumisesta.
1-5
2.6 Lehdistötiedotteet
Media on kiinnostunut alan yrityksistä normaalia enemmän messujen aikaan. Lehdistötiedotteet kannattaa lähettää messujärjestäjälle ja lehdistölle.
Keskiarvo
3. Henkilökunnan motivointi
1-5
3.1 Tavoitteet messuilla
Jokaisella henkilöllä on dokumentoitava ja mitattava tavoite. Tavoitteiden kertaaminen aamuisin.
1-5
3.2 Yhteinen messuviesti
Jokainen henkilö tietää, mitä messuilla halutaan viestiä, jotta viesti on yhtenäinen ja vaikuttava.
1-5
3.3 Myynnin tukitoiminnot
Materiaalit, vaatetus, ulkopuoliset palvelut, tilavaraukset, osastotarjoilu jne.
1-5
3.4 Työvuorojen organisointi
Asiantuntijat, erikoismyyjät, markkinoijat, osastovastaava, materiaalit, tarjoilut, jne.
Keskiarvo
MESSUJEN AIKANA
MESSUJEN JÄLKEEN
Yhteenveto